مزایای ASYS Academy

ما از مسئولیت خود نسبت به جامعه و دانشجویان آگاهیم لذا تمام  تلاش خود را جهت اجرای کاربردی آموزشها بکارمی بریم بر این مبنا ما شرایط ذیل را برای اجرای آموزشها ایجاد کرده ایم:

 • کاربردی بودن دوره هایی که ارائه می شود
 • صدور گواهینامه های مهارتی برای متخصانی که علیرغم داشتن دانش فاقد مدرک می باشند پس از انجام آزمون و اثبات مهارت.
 • استفاده از مدرسان کار آموزده.
 • استفاده از بهترین متون آموزشی و جزوه های به روز.
 • امکان ثبت آموزش و پیگیری آن در سایت شرکت ما در اسپانیا و انگلستان .
 • ثبت گواهینامه صادره در سایت شرکت و امکان صدور تاییدیه در صورت درخواست متقاضیان.
 • بین المللی بودن گواهینامه صادره و صدور آن به زبان انگلیسی و عدم نیاز به ترجمه.
 • امکان برگزاری دوره ها در محل شرکت های درخواست کننده.
 • معقول بودن هزینه دوره های آموزشی .
 • وجود آیین نامه های تخفیف برای مشتریان خاص
 •  مورد قبول بودن گواهینامه صادره از ASYS Academy   در بیش از 50 کشور جهان
 • امکان برگزاری دوره ها به صورت مکاتبه ای و آموزش های On line

 

ما بویژه به آن دسته از هموطنانی که برای کار به خارج از کشور سفر می کنند مصرانه پیشنهاد می کنیم که از خدمات آموزشی ما و گواهینامه آن برای اشتغال استفاده نمایند. این کار باعث صرفه حویی قابل ملاحظه ای در هزینه های آنها می شود ، برای مثال هزینه شرکت در دوره آشنایی با مبانی استانداردهای سری ISO 9000 در انگلستان برای هر نفر  در یک روز حداقل 100 پوند و دوره ممیزی داخلی آن به مدت 3 روز حدود 500 پوند می باشد. درحالی که این هزینه در ایران حدود یک سوم آن بوده و اعتبار مدرک صادره آنها نیز با هم برابر است.

دستورالعمل های تخفیف
ما بر اساس خط و مشی تدوین شده خود تخفیف هایی را به شرح ذیل ارائه میکنیم:

 

 • کلیه شرکتهای طرف قرارداد  ASYS International Certification از 15% تخفیف ثابت برای هر دوره بهره مند می باشد.
 • در صورت ثبت نام گروهی بیش از 4 نفر ، هر نفر از 10% تخفیف استفاده خواهد کرد.
 • دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی معتبر از 15% تخفیف استفاده خواهند کرد .(شرکت به صورت آزاد)
 • به متقاضیانی که از طرف شرکت های همکار  ASYS International Certification معرفی می شوند تخفیف 10% داده می شود.(شرکتهای همکار  ASYS به شرکتهایی گفته می شود که حداقل دو پروژه با شرکت ASYS ممیزی شده باشند)
 • مشتریان وفادار
 • مشتریانی که بیش از 2 دوره با  ASYS Academy با موفقیت گذرانده باشند از 10% تخفیف در دوره های بعدی استفاده خواهند کرد.
 • در صورتیکه بیش از 4 دوره با ASYS Academy  با موفقیت گذرانده باشند از 20% تخفیف در دوره های بعدی استفاده خواهند کرد.

 

حداکثر تخفیف قابل ارائه برای هر نفر 35 درصد می باشد.