آموزشهای تکنیکهای مهندسی

متاسفانه در اکثر دانشگاههای دنیا تکنیکها و روشهای مورد نیاز مهندسان آموزش داده نمیشوند که علت آن این است که فارغ التحصیلان در صنایع مختلفی می توانند کار کنند برای مثال یک فارغ التحصیل مهندسی مکانیک می تواند در یک شرکت طراح قطعه کار کند و با در واحد نگهداری و تعمیرات یک شرکت صنایع غذایی ویا در واحد تولید یک شرکت دارویی و یا در یک تصفیه خانه فاضلاب و غیره مشغول کار شود.لذا نمیتوان تمام آموزشها را به تمام فارغ التحصیلان ارائه نمود.
لذا این کار در سراسر جهان به عهده سازمانهای آموزش دهنده و خبره در آن کار محول شده است. در کشورهایی مانند آلمان ، اسپانیا، … قبل از اشتغال پرسنل بین یک هفته تا سه ماه در مورد شغل جدید آموزش می بینند.
آکادمی    ASYS به عنوان یک شرکت آموزش دهنده آمادگی اجرای آموزشهای مهندسی می باشد.

جدول آموزش های مهندسی برنامه ریزی شده در تقویم آموزشی

آموزشهای مهندسی

مدت (ساعت)

پیشنیاز

حد اقل مدرک تحصیلی

آموزش کنترل فرایند آماری

16

سوابق کاری مرتبط

کاردان فنی

دوره آموزش  MSA

8

سوابق کاری مرتبط

لیسانس علوم وفنی

دوره آموزش QFD

16

سوابق کاری مرتبط

لیسانس فنی و علوم

دوره آموزش مهندسی مجدد

16

سوابق کاری مرتبط

لیسانس فنی

دوره آموزشی مهندسی معکوس

16

سوابق کاری مرتبط

لیسانس فنی و علوم

دوره آموزشی شش سیگما  6σ

16

سوابق کاری مرتبط

لیسانس

دوره آموزشی  5S

8  

سوابق کاری مرتبط

دیپلم

دوره آموزشی مهندسی ارزش

16

سوابق کاری مرتبط

لیسانس فنی و علوم

تکنیکهای ارزیابی ریسک مانند HAZOP, JAS,…

8

سوابق کاری مرتبط

کاردان

دوره آموزشی مهندسی ابزار

16

سوابق کاری مرتبط

تکنیسین فنی

دوره آموزشی تلرانس های هندسیGD&T

16

لیسانس مهندسی

کاردان فنی

دوره کالیبراسیون عمومی و تخصصی

16

سوابق کاری مرتبط

لیسانس علوم و مهندسی

دوره مهندسی انرژی و روش های اندازه گیری

48

آشنایی با تاسیسات و ساختمان

تکنیسن

دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیش گویانه

16

سوابق کاری مرتبط

کاردان فنی

تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA

16

 

 

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری ئسش

16

 

 

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM

16

 

 

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

16