نمایندگی ها

 

ا- مهندسین مشاور اسپادان

2- تندیس درخشان ایده های کیفیت تارادیس ( تداک)   ( منقضی شده )

3- سامان سازه شعله افروز

4- گروه فنی مهندسی امیر کبیر

5- خورشید کوکبیان

6- بهینه پردازان خاورمیانه

7- نمایندگی بابل

8- بنیاد آموزشهای مجازی ایرانیان

9- خدمات علمی صنعتی استان فارس

10-گروه فنی و مهندسی امیر کبیر

11-موسسه آفتاب فرهنگ و هنر

12- مجتمع عمران الوار