آموزش های از راه دور ( ONLINE )

آموزش های از راه دور ( ONLINE )

ایران تنها تهران نیست!
ما معتقدیم هر کسی حتی در دور افتاده ترین محل کشور و سایر کشور های فارسی زبان حق استفاده از خدمات آموزشی و اخذ مدارک مربوطه بر اساس دانش خود دارد.

ASYS Academy Iran به عنوان یک شرکت پیشتاز آماده ارائه آموزش ها به صورت On line و صدور گواهینامه درصورت موفقیت شرکت کننده در امتحانات دوره می باشد.آکادمی آسیس
این دوره ها در حال حاضر شامل دوره های مربوط به سیستم های مدیریت Q-HSE و سایر دوره های مهندسی می باشد.
روش کاربسته به نوع دوره می تواند شامل:
ارسال درسنامه ها و یا فایل های صوتی و ویدیویی برای شرکت کنندگان در دوره و مطالعه آن بوسیله دانشجو .
درصورت نیاز رفع اشکال به صورت On line یا Off line دانشجویان.
تعیین زمان آزمون و تایید آن.
انجام آزمون به صورت On line یا Off line توسط دانشجویان.
بررسی نتایج و صدور گواهینامه در صورت موفقیت در دوره و ارسال آن برای دانش پژوه .
در صورت عدم موفقیت در آزمون دانشجو با پرداخت هزینه ای حداکثر معادل 30% هزینه اصلی دوره ، آزمون ظرف مدت حد اکثر یک ماه قابل تجدید می باشد.
اگر بعد از یک ماه جهت آزمون مجدد اقدام گردد هزینه دوره مجددا اخذ می شود.
شما در هر کجای ایران و سایر کشور های فارسی زبان می توانید با مطالعه خود و استفاده از مشاوره ما گواهینامه مربوطه را اخذ فرمایید.