سرممیزی سیستم مدیریت زیست‌محیطی ISO 14001:2015 براساس استاندارد ISO 19011:2011

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

هدف:
شناخت فرایندی ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت کیفیت ISO 14001از دیدگاه آخرین استاندارد ممیزی سیستم‌های مدیریت ISO 19011:2011، کاربرد PDCA و ضرورت‌های بهبود مستمر در‌ فرآیند ممیزی، ایجاد قابلیت ممیزی اثر بخش در سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی، الزامات صلاحیت و ارزیابی ممیزان.

محتوای دوره:
• بررسی ضوابط، قوانین و مقررات زیست‌محیطی در ایران
• روند رشد استقرار سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی در دنیا
• مروری بر عناصر و الزامات استاندارد ISO 14001;2004
• شناخت آخرین استاندارد ممیزی سیستم‌های مدیریت ISO 19011:2011
• آشنایی با اصول ممیزی، مدیریت ممیزی و کاربرد چرخه PCDA در مدیریت ممیزی
• اهداف، گستره، برنامه و سوابق مورد نیاز یک ممیزی
• پایش و بازنگری یک برنامه ممیزی به عنوان الزام جدید و بهبود دهنده‌ فرآیند ممیزی
• اصول و مراحل برنامه‌ریزی ممیزی
• آماده سازی ممیزی، هماهنگی‌ها و تقسیم وظایف تیم ممیزی، طراحی چک لیست‌های ممیزی
• اجرا و هدایت تیم ممیزی، جمع‌آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی
• جمع‌بندی اطلاعات، شناخت موارد عدم انطباق و نگرش به علل ریشه‌ای عدم انطباق‌ها و اقدامات اصلاحی
• صلاحیت و سیستم ارزیابی ممیزان، الزامات حفظ و بهبود صلاحیت ممیزان
• آشنایی با ضوابط بین‌المللی ممیزی شخص ثالث و استانداردهای راهنما ISO guide 62,66
• آشنایی با مراحل ثبت ممیزین و سرممیزان سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”120px”][/vc_column][/vc_row]