ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی AS04-011) ISO14001:2004)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

هدف:
مروری بر الزامات استاندارد بین‌المللی ISO 14001:2015، شناخت‌ فرآیند ممیزی و ارزیابی‌های زیست‌محیطی در جهت تدوین اهداف خرد و کلان سازمان.

محتوای دوره:
در این دوره مخاطبان با نحوه ممیزی سیستم‌های مدیریت محیط زیست آشنا می‌شوند و به آنچه که باید براساس استاندارد ISO 19011:2011در هنگام ممیزی مدیریت محیط زیست توجه شود، اشاره می‌گردد، شناخت دقیق الزامات استاندارد ISO 14001، نحوه برنامه‌ریزی ممیزی‌های داخلی، نحوه رفتار به هنگام ممیزی، مراحل اجرای موفق ممیزی داخلی، تشخیص عدم انطباق و نحوه تعیین اقدامات اصلاحی آنها در این دوره آموزشی مطرح گردیده و در کارگاه‌های آموزشی تمرین می‌شوند.
• مزایا و الزامات استقرار سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی
• بررسی ضوابط، قوانین و مقررات زیست‌محیطی در ایران
• روند رشد و استقرار سیستم‌های مدیریت زیست محیطی در دنیا
• مروری بر عناصر و الزامات ISO 14001:2015
• شناسایی جنبه‌ها و آثار زیست‌محیطی و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌ زیست
• خط‌مشی نظامنامه و روش‌های اجرایی سیستم مدیریت زیست‌محیطی
• اصول ممیزی و مراحل انجام ممیزی
• طراحی چک لیست ممیزی
• اجرای ممیزی و جمع‌آوری اطلاعات
• روانشناسی ممیزی و ….

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”120px”][/vc_column][/vc_row]