ممیزی داخلی سیستم بهداشت حرفه ای AS03-012) OHSAS 18001:2007)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نام دوره: ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
 OHSAS 18001:2007 
 کد دوره: ( AS03-012  ) 
هدف: آشنایی با ممزی در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  OHSAS 18001:2007
محتوای دوره :

  • مروری بر الزامات استقرار در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای با رویکرد ممیزی
  • آموزش قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای در ایران
  • اصول ممیزی و مراحل انجام آن در سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • طراحی چک لیست های ممزی در سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • برنامه ریزی و مدیریت اجرای ممیزی در سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • تهیه و تدوین گزارشات،یافتن عدم انطباق ها و پیشنهادات اصلاحی

قابل استفاده برای:
مدیران،نمایندگان مدیران و کارشناسان سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای
پیش نیاز: آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت،آشنایی با ایمنی و بهداشت حرفه ای
دوره ای مرتبط: مبانی و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس  OHSAS 18001:2007
مدت دوره: 3روز
کارگاه آموزشی: دارد
نوع گواهینامه: ASYS   IRAN- SPAIN     
حداکثر ظرفیت:20 نفر
هزینه ثبت نام برای هر نفر:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”120px”][/vc_column][/vc_row]