مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی AS03-002) OHSAS 18001:2007)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نام دوره: مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای   
OHSAS 18001:2007   کد دوره: (   AS03-002   ) 
هدف: آشنایی با مزایا،تاریخچه و نحوه تدوین مستندات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
محتوای دوره:

  • آموزش ضرورت وجود سیستم ایمنی و بهداشت در سازمان ها وصنایع
  • آموزش تعاریف و اصلاحات
  • آموزش شناسایی و پیگیری فعالیت های مخاطره آمیز در محیط کار
  • تهیه و تدوین مستندات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

قابل استفاده برای:
مدیران،کارشناسان،نمایندگان مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی بهداشت صنعتی
پیش نیاز: آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت
دوره های مرتبط: ممیزی داخلی و سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت بر اساس استاندارد
OHSAS 18001:2007
مدت دوره: 2روز
کارگاه آموزشی: دارد
نوع گواهینامه: ASYS   IRAN- SPAIN     
حداکثر ظرفیت: 25 نفر
هزینه ثبت نام برای هر نفر:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”120px”][/vc_column][/vc_row]