سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست AS03-001) HSE-MS)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نام دوره: سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست
HSE-MS –ISO 19011:2011 
کد دوره: (    AS03-001 ) 
هدف: آشنایی با نیازمندی های سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست  HSE  و مزایای این سیستم
محتوای دوره:

  • آموزش مزایا و نیازمندی های سیستم های مدیریت  HSE-MS
  • قوانین موثر بر سیستم  HSE-MS در ایران
  • دسته بندی خطرات و عوامل زیا ن بار محیط کار و محیط زیست
  • آموزش الزامات سیستم مدیریت  HSE
  • آموزش راه کارهایی برای استقرار موثر سیستم
  • آموزش روشهایی بهبود مستمر سیستم
  • رویکرد های ممیزی در این سیستم

قابل استفاده برای:
مدیران و کارشناسان تولید و تضمین کیفیت
پیش نیاز: آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
دوره های مرتبط: مبانی و الزامات HSE-MS  و  HSE-MS  پیمانکاران
مدت دوره: 3روز
کارگاه آموزشی: دارد
نوع گواهینامه: ASYS   IRAN- SPAIN     
حداکثر ظرفیت: 20 نفر
هزینه ثبت نام برای هر نفر:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”120px”][/vc_column][/vc_row]