ممیزی داخلی صلاحیت و مستند سازی صلاحبت و آزمایشگاههای تست و کالیبراسیون AS01-110) ISO/IEC 17025 :2005)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نام دوره:

ممیزی داخلی صلاحیت آزمایشگاههای تست و کالیبراسیون 

ISO/IEC 17025:2005   کد دوره: ( AS01-110   )

هدف: آموزش اصول ممیزی در رابطه با استاندارد صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون
محتوای دوره:

  • آشنایی اولیه با مراحل ممیزی در آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون
  • تشریح الزامات سیستمی و فنی  ISO/IEC 17025  با رویکرد ممیزی
  • آشنایی با مبانی و الزامات  ISO 19011 
  •  تهیه چک لیست های مورد نیاز
  • مدیریت و برنامه ریزی ممیزی در آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون
  • نحوه گزارش دهی و تعیین عدم انطباق ها با رویکرد پیشنهادات اصلاحی
  • آشنایی با ممیزی خارجی در آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون

قابل استفاده برای:
مدیران، کارشناسان و سیستم تضمیین کیفیت در آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون
پیش نیاز: مبانی استاندارد  ISO/IEC 17025 
دوره های مرتبط:
مبانی و تشریع الزامات،صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون  ISO/IEC 17025
مدت دوره: 3روز
کارگاه آموزشی: دارد
نوع گواهینامه: ASYS   IRAN- SPAIN     
حداکثر ظرفیت: 20 نفر
هزینه ثبت نام برای هر نفر:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”120px”][/vc_column][/vc_row]