سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 (براساس استاندارد ISO 19011:2011)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

هدف:
سر ممیزان کیفیت توانایی برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و گزارش دهی یک ممیزی درون و یا برون سازمانی را دارند.
دراین دوره روش شناخت‌ فرآیند ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001ویرایش سال 2015 از دیدگاه آخرین استاندارد ممیزی سیستم‌های مدیریت ISO19011:2011، کاربرد PDCA و ضرورتهای بهبود مداوم در‌ فرآیند ممیزی، ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم‌های مدیریت کیفیت، الزامات صلاحیت ارزیابی ممیزین آموزش داده می شود.

محتوای دوره:

 • اصول و مبانی کیفیت و روند تغییر نیاز و فرهنگ اجتماعی و تاریخچه آن
 • بررسی الزامات استاندارد ISO 9001ویرایش سال 2015
 • شناخت آخرین استاندارد ممیزی سیستم‌های مدیریت ISO19011:2011
 • آشنایی با اصول ممیزی، مدیریت ممیزی و کاربرد چرخه PDCA در مدیریت ممیزی
 • روش انجام یک ممیزی اعم از تعریف اهداف ، برنامه ریزی، سازماندهی و تعیین و تامین منابع ، اجرا و گزارش دهی.
 • اهداف، گستره، برنامه و سوابق مورد نیاز یک ممیزی
 • اصول و مراحل برنامه‌ریزی ممیزی و آماده سازی ممیزی
 • پایش و بازنگری یک برنامه ممیزی به عنوان الزام جدید و بهبوددهنده فرایند
 • اجرا و هدایت تیم ممیزی، جمع‌آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی
 • جمع‌بندی اطلاعات، شناخت موارد عدم انطباق و نگرش به علل ریشه‌ای عدم انطباق‌ها
 • پیگیری عدم انطباق‌های ممیزی و اقدامات اصلاحی
 • صلاحیت و سیستم ارزیابی ممیزین، الزامات حفظ و بهبود صلاحیت ممیزین
 • آشنایی با ضوابط بین‌المللی ممیزی شخص ثالث و استانداردهای راهنما ISO suide 62,66
 • آشنایی با مراحل ثبت ممیزین و سر ممیزین سیستم‌های مدیریت کیفیت

  قابل استفاده برای :
  نمایندگان مدیریت در کیفیت، ممیزین داخلی سیستم مدیریت کیفیت، اعضای دفاتر بهبود و تضمین کیفیت
  پیش نیاز :آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی سیستم
  مدت دوره :5روز
  کارگاه آموزشی :دارد
  گواهینامه :ASYS IRAN – ESPAIN
  قیمت دوره :

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”120px”][/vc_column][/vc_row]