ممیزی داخلی مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی AS01-017) ISO/TS29001:2010)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نام دوره:

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت،گاز و پتروشیمی 

ISO/TS 29001:2010  

 کد دوره: ( AS01-017   ) 
هدف: شناخت فرآیند ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر اساس استاندارد   ISO/TS 29001:2010  
محتوای دوره:

  • مروری مجدد بر سیستم و مستندات تضمین کیفیت در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی با رویکرد ممیزی
  • آشنایی با استاندارد جدید ISO 19011  والزامات آن
  • طراحی چک لیست های ممیزی
  • مدیریت و برنامه ریزی ممیزی
  • تهیه گزارش و یافتن عدم انطباق ها با رویکرد پیشنهادات اصلاحی
  • ارتقاء صلاحیت ممیزین جهت آمادگی ممیزی شخص ثالث

قابل استفادهبرای:
مدیران، کارشناسان و نمایندگان مدیریت در سیستم تضمین کیفیت صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
پیش نیاز:
مبانی الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و پتروشیمی  ISO/TS29001
دوره های مرتبط : مبانی الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و پتروشیمی  ISO/TS29001
مدت دوره: 3روز
کارگاه آموزشی: دارد
نوع گواهینامه: ASYS   IRAN- SPAIN     
حداکثر ظرفیت: 20 نفر
هزینه ثبت نام برای هر نفر:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”120px”][/vc_column][/vc_row]