ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع مرتبط با مواد غذایی AS01-012) ISO 22000:2005)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نام دوره: 
ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس استاندارد
 ISO 22000:2008 , HACCP     کد دوره: AS01-012


هدف: ایجاد صلاحیت و آموزش ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی
محتوای دوره:

  • آشنایی با اصطلاحات و تشریح عناصر استاندارد
  • آموزش شناسایی خطرات مبتنی بر درخت تصمیم گیری
  • شناخت نقاط کنترل بحرانی
  • آشنایی با روشهای GMP
  • آموزش معیارهای ممیزی
  • آموزش معیارهای ممیزی
  • آموزش مدیریت و برنامه ریزی فرآیند ممیزی
  • آموزش تهیه گزارشات نهایی، یافتن عدم انطباق ها و پیشنهادات اصلاحی

قابل استفاده برای: مدیران، نمایندگان مدیریت و کارشناسان سیستم تضمین کیفیت واحد های تولید مواد غذایی
پیش نیاز:آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت و مبانی و الزامات آن در صنایع غذایی
دوره های مرتبط:مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
ISO 22000:2005
مدت دوره: 4روز
کارگاه آموزشی: دارد
نوع گواهینامه: ASYS   IRAN- SPAIN     
حداکثر ظرفیت: 20 نفر
هزینه ثبت نام برای هر نفر:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”120px”][/vc_column][/vc_row]