ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 (براساس استاندارد ISO 19011:2011)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

هدف:
در دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO 9001:2015 شناخت فرآیند ممیزی سیستم مدیریت کیفیت از دیدگاه آخرین استاندارد ممیزی سیستم‌های مدیریت ISO 19011:2011، ضرورتهای بهبود مستمر در فرآیند ممیزی و ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم‌های مدیریت کیفیت مورد بررسی قرار می گیرد.
محتوای دوره:
در دوره آموزشی ISO 9001:2015 مخاطبان با نحوه ممیزی سیستم‌های مدیریت کیفیت و آنچه که باید براساس استاندارد ISO 19011:2011در هنگام ممیزی کیفیت رعایت شود آشنا می‌شوند.
شناخت دقیق الزامات استانداردISO 9001:2015 نحوه رفتار به هنگام ممیزی، تهیه برنامه‌ریزی و نحوه انجام مراحل ممیزی داخلی، نحوه تهیه چک لیست، تشخیص عدم انطباق و نحوه تعیین اقدامات اصلاحی در این دوره مطرح گردیده و در کارگاه‌های آموزشی تمرین می‌شوند.

  • مبانی کیفیت و روند تغییر نیاز و فرهنگ اجتماعی
  • مروری بر الزامات استاندارد ISO 9001 ویرایش سال 2015
  • مروری بر مستندات سیستم‌های مدیریت کیفیت از دیدگاه ممیزی
  • آشنایی با استاندارد جدید ممیزی ISO 19011و چارچوب الزامات مطروحه در این استاندارد
  • اصول ممیزی و مدیریت ممیزی در استاندارد ISO 9001:2015
  • تعریف و تعیین اهداف، گستره، برنامه و سوابق مورد نیاز یک ممیزی
  • نحوه انجام پایش و بازنگری یک برنامه ممیزی به عنوان الزام جدید و بهبود دهنده فرآیند ممیزی
  • اصول برنامه‌ریزی ممیزی و مراحل برنامه‌ریزی ممیزی
  • طراحی چک لیست‌های ممیز با اجرای ممیزی، جمع‌آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی
  • آمادگی برای ممیزی شخص ثالث

قابل استفاده برای :
کارشناسان کیفیت، ممیزین داخلی کیفیت
پیش نیاز :آشنایی با الزامات استاندارد ISO9001
مدت دوره :3روز
کارگاه آموزشی :دارد
گواهینامه :ASYS IRAN – ESPAIN
قیمت دوره :

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”120px”][/vc_column][/vc_row]