مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی صلاحبت و آزمایشگاههای تست و کالیبراسیون AS01-010 ) ISO/IEC 17025 :2005)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نام دوره:

مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون 


ISO/IEC 17025:2055    کد دوره: AS01-010

هدف: آشنایی با مبانی و الزامات مدیریتی و فنی  ISO/IEC 17025  در آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون
محتوای دوره:

  • تاریخچه
  • لزوم و مزایای بکارگیری استاندارد فوق
  • آموزش الزامات مدیریتی و فنی این استاندارد ها
  • فرآیند اجرای استاندارد فوق در آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون
  • روشهای پشتیبانی و بهبود مستمر
  • روشهای تهیه مستندات مورد نیاز

قابل استفاده برای:
مدیران، کارشناسان و پرسنل فعال در سیستم تضمین کیفیت آزمایشگاه ها
پیش نیاز: آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت
دوره های مرتبط:
ممیزی داخلی صلاحیت آزمایشگاهای تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
مدت دوره: 2روز
کارگاه آموزشی: دارد
نوع گواهینامه: ASYS   IRAN- SPAIN     
حداکثر ظرفیت: 25 نفر
هزینه ثبت نام برای هر نفر:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”120px”][/vc_column][/vc_row]