مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی در صنایع خودروسازی AS01-005) ISO/TS 16949:2009)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نام دوره :
مبانی،تشریح الزامات ومستند سازی
AS01-005     ISO/TS 16949:2009
     

هدف: آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO/TS    در صنعت خودرو سازی به همراه تشریح الزامات
محتوای دوره:

  • تشریح ساختار کلی استاندارد ISO/TS 16949:20009  
  • مقایسه استاندارد فوق با سایر استاندارد های خودروسازی
  • آموزش نکات و موضوعات ضروری در طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت با نگرش فرآیند مشتری گرا
  • آشنایی با ساختار و نقش IATF  در توسعه و به روز آوری استاندارد ISO/TS 16949
  • آموزش قوانین و قواعد مربوط به مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO/TS  ونحوه تدوین مستندات خودروسازی
  • آشنایی با ساختار سازمان جهانی استاندارد وکمیته فنی TC176
  • آشنایی با الزامات خاص صنعت خودرو و استاندارد ISO/TS 16949

قابل استفاده برای:
کلیه مدیران و کارشناسان و پرسنل مرتبط با سیستم تضمین کیفیت در صنایع خودردسازی
پیش نیاز:آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
دوره های مرتبط: ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO/TS 16949 – سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت   ISO/TS 9001:2008
مدت دوره: 2روز
کارگاه آموزشی: دارد
نوع گواهینامه: ASYS   IRAN- SPAIN     
حداکثر ظرفیت: 25 نفر
هزینه ثبت نام برای هر نفر:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”120px”][/vc_column][/vc_row]