مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی مدیریت کیفیت در صنایع مرتبط با مواد غذایی AS01-002) ISO 22000:2005)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نام دوره:
مبانی، تشریح الزامات مستند سازی در صنایع مرتبط با مواد غذایی
ISO 22000:2005

 کد دوره (  AS01-002 ) 
هدف: آشنایی با اصول و مفاهیم سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی،چگونگی ساخت و 
مستند سازی آن مبتنی بر استاندارد های    HACCP ,  ISO 22000:2005
محتوای دوره:

  • آشنایی با مبانی و الزامات استاندارد  ISO 22000  و الزامات سیستم  HACCP
  • آشنایی با عناصر کلیدی در سیستم فوق: برنامه های پیش نیازی  PRPS  پیش نیازی عملیاتی   OPRPSو اصول HACCP  بر مبنای آئین کار کمیسیون کدکس  مواد غذایی

(codex  alimentarius  commission   )    در طول زنجیره تولید و مصرف مواد غذایی

  • آموزش الزامات استاندارد ISO 22000
  • آموزش نحوه مستند سازی سیستم کیفیت در مجموعه های تولید مواد غذایی

قابل استفاده برای :
مدیران ،کارشناسان و پرسنل فعال در دفاتر تضمین کیفیت شرکت تولیدی مواد غذایی
پیش نیاز: آشنایی اولیه با مفاهیم سیستم تضمین کیفیت
دوره های مرتبط: ممیزی و سر ممیزی مدیریت کیفیت در صنایع مرتبط با مواد غذایی
مدت دوره: 3روز
کارگاه آموزشی: دارد
نوع گواهینامه: ASYS   IRAN- SPAIN     
حداکثر ظرفیت: 25 نفر
هزینه ثبت نام برای هر نفر:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”120px”][/vc_column][/vc_row]