آزمون های مهارتی

بسیاری از افراد از طریق خود آموزی (self training)و یا کارآموزی اقدام به یاد گیری و اکتساب یک سری مهارت ها و مطالب نموده اند برای مثال ممکن است فردی با 5 سال سابقه در کنترل پروژه پروژه های عمرانی و یا کار با نرم افراز P6 سابقه داشته باشد ولی درموقع تغییر شغل فاقد گواهینامه مربوطه باشد . ویا فردی 3 سال به عنوان نماینده مدیریت و یا عضو تیم APQP در شرکتی کار کرده باشد اما مدرکی دال بر داشتن مهارت در این زمینه نداشته باشد.
آکادمی ASYS ایران با تبعیت از سیاست های شرکت مادر ASYS Academy اقدام به طرحریزی آزمون های مهارتی و صدور گواهینامه برای متقاضیان این گواهینامه ها نموده است.
به این منظور فرد سوابق مهارتی خود را به آکادمی ارسال نموده و آکادمی تاریخی را برای آزمون مشخص می کند برای آمادگی متقاضی گواهینامه آموزشی منابعی که سئوالات از روی آن طرح می شود معرفی شده و در زمان تعیین شده آزمون به صورت حضوری یا اینترنتی برگزار می شود.
در صورت موفقیت فرد گواهینامه مهارت برای متقاضی صادر می شود.