logo

Asys Academy

آدرس: بزرگراه ستاری(شمال) - بالاتر از باهنر - پلاک 47 - (ساختمان داروخانه دکتر مروستی) طبقه 4 واحد14

ایمیل: info@asys.ir

تلفن: 44429855 , 1-88068870

 

سر ممیزی سیستم مدیریت و بهداشت حرفه ای تحت اعتبار (AS03-022)

نام دوره:
سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای تحت اعتبار  OHSAS 18001:2007
 کد دوره: (  AS03-022   ) 
هدف: آموزش ممیزی جهت تربیت ممیز رسمی و بین المللی جهت سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
محتوای دوره:

  • آشنایی با تاریخچه ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • مروری بر الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد OHSAS 18001:2007
  • آشنایی با آخرین استاندارد ممیزی سیستم های مدیریت  ISO 19011:2011 ,BS 8800
  • روشهای استقرار  OHSAS 18001
  • آشنایی با اصول ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • طراحی چک لیست های ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • برنامه ریزی و مدیریت ممیزی و کاربرد چرخه  PDCA  در مدیریت ممیزی
  • یافتن عدم انطباق ها و علل آن و پیشنهادات اصلاحی
  • ارزیابی ممیزین در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

قابل استفاده برای:
نمایندگان مدیریت  و ممیزین داخلی در سیستم  مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
پیش نیاز:
ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد OHSAS 18001:2007
دوره های مرتبط: مبانی و الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد  OHSAS 18001:2007
مدت دوره: ۵روز
کارگاه آموزشی: دارد
نوع گواهینامه: ASYS   IRAN- SPAIN       با اعتبار 
حداکثر ظرفیت:۲۰ نفر
هزینه ثبت نام برای هر نفر: